Regulamin

Regulamin turnieju

I System rozgrywek

1. W turnieju bierze udział dwadzieścia drużyn. W ich skład mogą wchodzić chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 2009 i młodsi.
2. Rozgrywki odbywają się w czterech grupach po pięć drużyn w każdej.
3. Każda drużyna w swojej grupie rozgrywa cztery mecze.
4. Najlepsze dwa zespoły z każdej grupy awansują do ćwierćfinału. Zwycięzcy ćwierćfinałów trafiają do półfinału. Zwycięzcy półfinałów trafiają do finału.

FAZA GRUPOWA:

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

1A – 2A

1B– 2B

1C – 2C

1D – 2D

3A – 4A

3B – 4B

3C – 4C

3D – 4D

5A – 1A

5B – 1B

5C – 1C

5D – 1D

3A – 2A

3B – 2B

3C – 2C

3D – 2D

4A – 5A

4B– 5B

4C – 5C

4D – 5D

1A – 3A

1B – 3B

1C – 3C

1D – 3D

2A – 4A

2B – 4B

2C – 4C

2D – 4D

3A – 5A

3B – 5B

3C – 5C

3D – 5D

1A – 4A

1B – 4B

1C – 4C

1D – 4D

2A – 5A

2B – 5B

2C – 5C

2D – 5D

ĆWIERĆFINAŁ:

MECZ 1

MECZ 2

MECZ 3

MECZ 4

A(1) – B(2)

A(2) – B(1)

C(1) – D(2)

C(2) – D(1)

PÓŁFINAŁ:

MECZ 5

MECZ 6

wygrany 1 – wygrany 3

wygrany 2 – wygrany 4

II Przepisy gry

1. Wymiary boiska 40×20 metrów.
2. Wymiary bramki 5×2 metry.
3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.
4. Mecz składa się z jednej połowy o długości 12 minut.
5. Zespół składa się z maksymalnie dziesięciu graczy z czego na boisko może przebywać jednocześnie sześciu zawodników (pięciu zawodników w polu plus bramkarz).
6. Podczas każdego meczu na boisku musi znajdować się minimum czterech zawodników jednej drużyny.
W przeciwnym razie drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo walkowerem w stosunku bramkowym 3:0.
7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim lub w innym obuwiu sportowym. Obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach.
8. W trakcie gry stosuje się przepisy gry w piłkę nożną halową.
9. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną halową stosuje się:
a) kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut/żółta kartka oraz kara meczu/czerwona kartka.
b) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry zawodnika ukaranego).
10. We wszystkich kwestiach spornych nieujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do sędziego.

III Punktacja

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku przegranej 0 punktów.
2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa ilość zdobytych punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły o kolejności decydują kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa liczba zdobytych bramek
d) mniejsza liczba straconych bramek
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. mała tabela), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 3 w podpunktach a), b) i c) biorąc pod uwagę wyniki spotkań jedynie pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
5. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po trzy, potem po jednym razie do skutku.

IV Przepisy końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób uczestniczących w turnieju, jak również za następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim mogą ulec osoby uczestniczące w turnieju, chyba że do wypadku takiego dojdzie z wyłącznej winy Organizatora.
2. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.