Regulamin

„ZAGRAJ NA BUKOWEJ” – REGULAMIN PROJEKTU

Artykuł 1 – Organizatorzy

§ 1

Organizatorem projektu „Zagraj na Bukowej” jest:
– GKS GieKSa Katowice S.A.,

Współorganizatorem projektu „Zagraj na Bukowej” jest:
– Fundacja „Sportowe Katowice”,
– Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964″,
– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”,
– Urząd Miasta Katowice.

Artykuł 2 – Główne założenia

§ 1

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z dwudziestu lokalizacji (Katowice: Bogucice, Centrum, Dąbrówka Mała-Burowiec, Giszowiec, Koszutka, Ligota, Murcki, Paderewa, Piotrowice, Podlesie, Tysiąclecie, Wełnowiec, Witosa, Załęże, Zawodzie; Mysłowice: Piosek, Wesoła; Imielin; Jaworzno; Lędziny), którzy nie mają możliwości uczestniczyć w profesjonalnych treningach piłkarskich. Projekt ten ma również za zadanie łączyć ponad podziałami osoby z różnych dzielnic oraz jednoczyć wokół wspólnej idei gry w piłkę nożną.

§ 2

Projekt rozpoczyna się 3 kwietnia 2019 roku, a zakończony zostanie turniejem finałowym 18 maja 2019 roku.

§ 3

Projekt polega na cotygodniowych treningach piłkarskich prowadzonych przez zawodników GKS Katowice oraz trenerów.

§ 4

Z uczestników treningów wyłoniony zostanie zespół – reprezentacja danej dzielnicy, która 18 maja zagra w turnieju finałowym.

Artykuł 3 – Treningi

§ 1

Treningi odbędą się w dwóch grupach w godzinach 18:00-19:00:
a/ Grupa środowa (3, 10, 17 i 24 kwietnia, 8 i 15 maja) – Bogucice, Koszutka, Lędziny, Murcki, Mysłowice Wesoła, Podlesie, Wełnowiec, Załęże (tutaj trenujemy od 17:30).
b/ Grupa czwartkowa (4, 11, 18 i 25 kwietnia, 9 i 16 maja) – Centrum, Dąbrówka Mała, Giszowiec, Imielin, Jaworzno, Ligota Mysłowice Piosek, Paderewa, Piotrowice, Tysiąclecie, Witosa, Zawodzie.

§ 2

Każdy trening projektu ma charakter otwarty.

§ 3

Udział w treningach jest bezpłatny.

§ 4

Treningi organizowane i prowadzone są przez zawodników i trenerów GKS Katowice.

§ 5

W treningach mogą brać udział zawodnicy bez przeciwwskazań zdrowotnych, z podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na udział projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu).

§ 6

Treningi prowadzone są w duchu Fair Play. Obowiązkiem wszystkich uczestników jest poszanowanie reguł gry w piłkę nożną.

Artykuł 4 – Turniej Finałowy

§ 1

Z uczestników treningów, zostanie wyłoniona reprezentacja każdej z dzielnic, która weźmie udział w turnieju finałowym kończącym projekt. W jej skład mogą wchodzić chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 2006 i młodsi.

§ 2

Wybór zawodników do reprezentacji zostanie dokonany przez trenerów i koordynatorów danej drużyny, na podstawie:
– regularnego uczestnictwa w treningach,
– zaangażowania,
– posiadanych umiejętności gry w piłkę.

§ 3

W przypadku większej liczby osób spełniających ww. kryteria wyboru nastąpi losowanie przeprowadzone przez trenera drużyny.

§ 4

W finale mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy zarejestrowali się w biurze organizatora w dniu finału i przedstawili dokument potwierdzający datę urodzenia. Uczestnik, który nie spełnia wymogu wieku zostaje nie dopuszczony do przebiegu gry.

Artykuł 5 – Postanowienia końcowe

§ 1

Prawo interpretacji niniejszych przepisów oraz rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorom projektu.

Załącznik — Zgoda rodziców 2019.