Regulamin

„ZAGRAJ NA BUKOWEJ” – REGULAMIN  PROJEKTU

Artykuł 1 – Organizatorzy

§ 1

Organizatorem projektu  „Zagraj na Bukowej” są:

–          GKS GieKSa Katowice S.A.,

–          Fundacja „Sportowe Katowice”,

–          Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964″,

–          Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”.

Artykuł 2 – Główne założenia

§ 1

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z dwudziestu lokalizacji (Katowice: Bogucice, Centrum, Giszowiec, Piotrowice, Witosa, Załęże, Paderewa, Podlesie, Zawodzie, Murcki, Ligota, Tysiąclecie, Wełnowiec, Koszutka, Dąbrówka Mała-Burowiec; Mysłowice: Piosek, Skotnica, Wesoła; Jaworzno; Imielin), którzy nie mają możliwości uczestniczyć w profesjonalnych treningach piłkarskich. Projekt ten ma również za zadanie łączyć ponad podziałami osoby z różnych dzielnic oraz jednoczyć wokół wspólnej idei gry w piłkę nożną.

§ 2

Projekt rozpoczyna się 18 kwietnia 2018 roku, a zakończony zostanie turniejem finałowym w dniu 3 czerwca 2018 roku.

§ 3

Projekt polega na cotygodniowych treningach piłkarskich prowadzonych przez zawodników GKS Katowice oraz klubowych trenerów.

§ 4

Z uczestników treningów wyłoniony zostanie zespół – reprezentacja danej dzielnicy, która w dniu 2 czerwca zagra w turnieju finałowym.

Artykuł 3 – Treningi

§ 1

Treningi odbędą się w dwóch grupach w godzinach 18:00-19:00:

1)      Grupa środowa (18 i 25 kwietnia, 9, 16, 23 i 30 maja) – Bogucice, Dąbrówka Mała-Burowiec, Giszowiec, Koszutka, Murcki, Mysłowice Skotnica, Tysiąclecie, Wełnowiec, Witosa, Załęże.

2)      Grupa czwartkowa (19 i 26 kwietnia, 10, 17, 24 i 31 maja) – Centrum, Imielin, Jaworzno, Ligota, Mysłowice Piosek, Mysłowice Wesoła, Paderewa, Piotrowice, Podlesie i Zawodzie.

§ 2

Każdy trening projektu ma charakter otwarty.

§ 3

Udział w treningach jest bezpłatny.

§ 4

Treningi organizowane i prowadzone są przez zawodników i trenerów GKS Katowice.

§ 5

W treningach mogą brać udział zawodnicy bez przeciwwskazań zdrowotnych, z podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na udział projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu).

§ 6

Treningi prowadzone są w duchu Fair Play. Obowiązkiem wszystkich uczestników jest poszanowanie reguł gry w piłkę nożną.

Artykuł 4 – Turniej Finałowy

§ 1

Z uczestników treningów, zostanie wyłoniona reprezentacja każdej z dzielnic, która weźmie udział w turnieju finałowym kończącym projekt. W jej skład mogą wchodzić chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 2005 i młodsi.

§ 2

Wybór zawodników do reprezentacji zostanie dokonany przez trenerów i koordynatorów danej drużyny, na podstawie:

–          regularnego uczestnictwa w treningach,

–          zaangażowania,

–          posiadanych umiejętności gry w piłkę.

§ 3

W przypadku większej ilości osób spełniających w/w kryteria wyboru, nastąpi losowanie przeprowadzone przez trenera drużyny.

§ 4

W finale mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy zarejestrowali się w biurze organizatora w dniu finału i przedstawili dokument potwierdzający datę urodzenia. Uczestnik, który nie spełnia wymogu wieku zostaje nie dopuszczony do przebiegu gry.

Artykuł 5 – Postanowienia końcowe

§ 1

Prawo interpretacji niniejszych przepisów oraz rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorom projektu.

Załącznik – Zgoda rodziców